Örökbe adás

Amennyiben árva macskát fogadna örökbe, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a macskaarvahaz@gmail.com -n, hogy tájékoztassuk jelenleg örökbe fogadható állatainkról. Az alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy mind előzetesen, mind utólag ellenőrizze az örökbe fogadandó állat helyét, életkörülményeit. Ezért örökbefogadni csak Örökbefogadási Nyilatkozat aláírásával lehet.

MACSKA ÖRÖKBEFOGADÁSI SZERZŐDÉS

Örökbefogadó:

Név:

Lakcím:

Sz.ig.szám:

Tel.szám:

E-mail cím:

Örökbeadó:

Név: Macskaárvaház Alapítvány

Lakcím:

Tel.szám:

E-mail cím: macskaarvahaz@gmail.com

1. Az örökbeadó örökbe adja, az örökbefogadó pedig köszönettel elfogadja a 2. pontban részletesen körülírt macskát, mint a jelen szerződés élő jogtárgyát, amely az Macskaárvaház Alapítvány kizárólagos tulajdonát képezi, és amely felett harmadik személynek rendelkezési joga nincs.

2. Az örökbe adandó macska:

Neve: …………………………………………………………………………………

Fajtája: ……………………………………………………………………………….

Ivara: …………………………………………………………………………………

Életkora: ……………………………………………………………………………

Színe: ………………………………………………………………………………….

Jelölése (jellege és azonosítója): …………………………………………………………….

Tartozékok felsorolása: ………………………………………………………………………………………

Átadott okiratok felsorolása: ……………………………………………………………………………….

3. Az örökbefogadó nyilatkozik, hogy az örökbefogadott macska tartására felkészült, továbbá, hogy az örökbeadótól a tájékoztatást (folyamatban lévő kezelések, az állat táplálása, viselkedése, szokásai stb.) megkapta.

4. Az örökbefogadó büntetőjogi felelőssége tudatában tudomásul veszi, hogy az örökbeadó az örökbeadott macska tartását, ellenőrizheti, az általa nem megfelelőnek minősített tartás esetén pedig visszakövetelheti azt, ellenérték nyújtása nélkül.

5. Az örökbefogadó kijelenti, hogy az örökbefogadott macskát huzamosabb ideig nem zárja be hordozó, kennel, ketrec, mellékhelyiség stb. területre.

6. A Felek megállapodnak abban, hogy az örökbefogadó kérésére az örökbeadott macskát örökbeadó visszaveszi, abban az esetben ha az állat tartása bármely okból ellehetetlenül, és az állat ez által veszélybe kerül. Örökbefogadó bármely ilyen esemény esetén kötelezi magát a Macskaárvaház Alapítvány haladéktalan értesítésére a fenti elérhetőségein. Örökbefogadó egyúttal kijelenti, hogy az örökbefogadott állatot harmadik félnek tovább nem adja.

7. Különös felelősség: az örökbefogadó nyilatkozik, hogy az örökbefogadott macska biológiai sajátosságait ismeri, életkörülményeit biztosítani tudja, tartását az állatvédelmi törvényben rögzített jó gazda gondosságának szabályai szerint, valamint a hatályos büntetőtörvénykönyv állatkínzást tiltó rendelkezéseinek szigorú megtartásával látja el.

7/A. Közelebbről: az örökbefogadó kötelezi magát arra, hogy az örökbefogadott macska egyedi igényeit kielégít, továbbá, hogy az élő állatot a fizikai vagy mentális képességeit meghaladó erőkifejtésre, gyakorlatra nem kényszeríti.

7/B. Közelebbről: az örökbefogadó kötelezi magát arra, hogy az örökbefogadott macskának napi rendszerességgel ad ivóvizet, egészséges és elégséges élelmet; továbbá, hogy az állat alvóhelyéről és télen a meleg, nyáron a hűvös búvóhelyéről gondoskodik; ezen felül az egészségügyi rendellenességeit (betegség, sérülés, időskori állapotromlás stb.) állatorvossal rendszeresen kezelteti, oltásait rendben beadatja.

8. Örökbefogadó kötelezi magát arra, hogy az örökbefogadott macskát kizárólag lakásban, jól zárható helyen tartja. Továbbá szándékosan sem testi, sem lelki sérülést nem okoz, és ésszerű keretek között igyekszik őt megóvni minden veszélytől (pl. kiszökés, szomszédok, kutya támadás, mérgezés, az állat járművekkel veszélyeztetése, környezet veszélyei: háztartási gépek, mosógép, mosószerek, vegyszerek, felmosóvíz, stb.).

9. Az örökbefogadó az örökbefogadott macskán eutanáziát nem hajthat végre, kivéve, ha azt állatorvos feltétlenül indokoltnak látja, és minderről állatorvosi jegyzőkönyv készül.

10. Az örökbefogadó kötelezi magát arra hogy az állat élete során bármikor az esetlegesen az állat sérelmére elkövetett, illetve megkísérelt szabálysértés vagy bűncselekmény esetén haladéktalanul értesíti örökbeadót.

Kelt: …………………………… helység …………… év ………………… hónap ……… napján

……………………………………….. …………………………………………..

Ajándékozó Megajándékozott

Előttünk mint tanúk előtt:

Név: ……………………………………… Név:………………………………………

Lakcím: …………………………………. Lakcím: ………………………………….